Πολιτογράφηση ομογενών από την Αλβανία

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Α.Π.Φ 22/6/ΑΣ 364 δις

Προς: Βουλή των Ελλήνων
Κοιν: Βουλευτή κ. Μ. Παντούλα
Αθήνα 5 Μαρτίου 2007

Θέμα: « Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1521 από 08.02.2007 Αναφορά του Βουλευτή κ. Μιχαήλ Παντούλα».

Πολιτογράφηση ομογενών από την Αλβανία.

Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, στην προκειμένη περίπτωση Αλβανικά, γίνονται δεκτά από τις Ελληνικές Διοικητικές Αρχές, στις οποίες υποβάλλονται, εφ’ όσον η γνησιότητά τους έχει βεβαιωθεί σύμφωνα με την προξενική διαδικασία θεώρησης.
Δεν εφαρμόζονται εδώ τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης ( 1961), δηλαδή η επίθεση επί του εγγράφου της επισημείωσης ( Apostille ) από την εξουσιοδοτημένη Αλβανική Αρχή, αφού η χώρα μας έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για την προσχώρηση της Αλβανίας στην εν λόγω Σύμβαση.
Συνεπώς, η μόνη δυνατότητα που αναγνωρίζεται στον κομιστή του εγγράφου, είναι αυτή της θεώρησης από την Ελληνική Προξενική Αρχή, για κάθε δημόσιο έγγραφο του, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να παράξει έννομα αποτελέσματα στο ελληνικό έδαφος. διαβάστε περισσότερα

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ιθαγένειας, Σταδίου 31 Αθήνα, Τηλ: 210-3249314, 3249465

 ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Τι είναι

 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ είναι ο νομικός δεσμός ενός ατόμου με ένα κράτος. Αν ο δεσμός αυτός υπάρχει, λέμε ότι το άτομο αυτό είναι πολίτης του συγκεκριμένου κράτους. διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ «Νε. Β»

Όποιος επιθυμεί να γίνει αιμοδότης ανά την Ελλάδα μπορεί να το κάνει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας αρκεί να ενημερώνει πως πρόκειται για συνεισφορά στην Τράπεζα Αίματος της «Νεολαίας Βορειοηπειρωτών» στο Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς". Επίσης οποιοσδήποτε χρειαστεί αίμα μπορεί να απευθυνθεί στο τηλ.: 697 7189998