Τώρα είναι 06:43 am 19 07 2024

Νέοι

Οι συντονιστές είναι κάποιοι ή είναι ομάδες χρηστών που φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία των συζητήσεων. Μπορούν να τροποποιήσουν, διαγράψουν, μετακινήσουν, κλείσουν, ανοίξουν, θέματα και καταχωρήσεις για τις οποίες αυτοί είναι υπεύθυνοι. Αυτή είναι μια ανοικτή ομάδα, τα μέλη μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν.

Διαχείριση μελών      
ΣυντονιστήςaZu 497
Αθήνα - Δερβιτσιάνη
21:44 pm 03 06 2007
Συντονιστήςlazos 1294
Αθήνα
05:14 am 16 12 2005
ΣυντονιστήςNever Surrender 937   18:31 pm 29 06 2006

cron

Login Form