Τώρα είναι 05:58 am 21 09 2021

Δικαιολογητικά για Έκδοση Ταυτότητας σε Αλλοδαπό

Συντονιστής: Νέοι

Δικαιολογητικά για Έκδοση Ταυτότητας σε Αλλοδαπό

Δημοσίευσηαπό A23 » 15:27 pm 17 09 2009

Καταρχήν χαιρετώ όλα τα μέλη του Φόρουμ σαν νέος χρήστης και ζητώ συγγνώμη εαν άνοιξα ένα θέμα το οποίο έχει ξανασυζητηθεί,
αλλά αν και έψαξα δεν βρήκα απάντηση.!


Θα ήθελα λοιπόν να μου πει κάποιος τί χρειάζομαι για να βγάλω Ελληνική Ταυτότητα και στη συνέχεια Ελληνικό Διαβατήριο.
απ' όσο γνωρίζω και έχω διαβάσει στο φορουμ πρέπει να έχω ελληνική ιθαγένεια την οποία δεν έχω.

Οπότε αν μπορεί κανείς να με βοηθήσει ώστε να καταλάβω ακριβώς τι πρέπει να κάνω για να πάρω τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζομαι.


να σημειώσω μερικές πληροφορίες που ίσως βοηθήσουν
είμαι απο την Αλβανία,
γεννημένος εκεί
και έχω έρθει στην Ελλάδα το 95-96
έχω φοιτήσει κανονικά στο σχολείο απο το νήπιο έως Λύκειο και τώρα στις σχολές του ΟΑΕΔ.
Και σήμερα έκανα αίτηση για να εκδώσουν τα χαρτιά μου ξεχωριστά απο τους γονείς μου καθώς πρόσφατα έγινα 18.Παρακαλώ όποιος μπορεί ας βοηθήσει.
Ευχαριστώ πολύ
με εκτίμηση
Αντρέας.
The
Road to Success??
is always under
construction
Άβαταρ μέλους
A23
 
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 14:59 pm 17 09 2009
Τοποθεσία: Κύθηρα

Re: Δικαιολογητικά για Έκδοση Ταυτότητας σε Αλλοδαπό

Δημοσίευσηαπό A23 » 20:22 pm 18 09 2009

Καμία Απάντηση??? :(
The
Road to Success??
is always under
construction
Άβαταρ μέλους
A23
 
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 14:59 pm 17 09 2009
Τοποθεσία: Κύθηρα

Re: Δικαιολογητικά για Έκδοση Ταυτότητας σε Αλλοδαπό

Δημοσίευσηαπό Χειμάρρα » 11:07 am 19 09 2009

Αντρέα,
για να αποκτήσεις την ελληνική ταυτότητα θα πρέπει καταρχάς, τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς σου να διαθέτει το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς από την Αλβανία.
Άβαταρ μέλους
Χειμάρρα
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 282
Εγγραφή: 22:27 pm 13 01 2006
Τοποθεσία: ΠΡΙΝΟΣ - ΠΟΤΑΜΙ

Re: Δικαιολογητικά για Έκδοση Ταυτότητας σε Αλλοδαπό

Δημοσίευσηαπό A23 » 13:42 pm 19 09 2009

Και που πρέπει να απευθυνθώ για αυτό το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς..??
The
Road to Success??
is always under
construction
Άβαταρ μέλους
A23
 
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 14:59 pm 17 09 2009
Τοποθεσία: Κύθηρα

Re: Δικαιολογητικά για Έκδοση Ταυτότητας σε Αλλοδαπό

Δημοσίευσηαπό Moira » 18:13 pm 21 09 2009

ΥΑ 400//2005 (ΥΑ 4000/3/10-δ΄ ΦΕΚ Β 646 2005): Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία (376029)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συναφή Νομοθετήματα(Εκδοθέντα βάσει ομοίων Εξουσιοδοτικών Διατάξεων). Πιέστε εδώ για εμφάνισή τους
Αρθρο 0

Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

΄Εχοντας υπόψη :

1. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.1975/1991 "Είσοδος-έξοδος,
παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών
προσφύγων και άλλες διατάξεις" (Α΄- 184).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα" (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄-
154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του ν.2469/1997 (Α΄- 38).

3. Τις διατάξεις του π.δ.81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (Α΄-
57).

4. Την υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών" (Β΄- 519).

5. Το γεγονός ότι από τιις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 20.000,00 ευρώ περίπου για
το οικονομικό έτος 2005 και 3.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2006 και
καθένα
από το επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα
αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0843 του
εκτελούμενου
Π/Υ εξόδων (Ε.Φ. 43 - 110 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"). Οι δαπάνες έτους 2006 και
επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για
το
σκοπό αυτό στον ΚΑΕ 0843 των αντιστοίχων Π/Υ εξόδων του ως άνω Ε.Φ. 43 -
110,
αποφασίζουμε: Αρθρο 1.

1. Στους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια που διαμένουν στην Ελλάδα
χορηγείται, μετά από αίτησή τους, άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002 ισχύος έως δέκα (10) ετών καθώς και ειδικό
δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ισόχρονης διάρκειας, ο τύπος του
οποίου καθορίζεται στο Α΄ Τμήμα του παραρτήματος.

2. Τη χορήγηση των εγγράφων της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται και οι
σύζυγοι και κατιόντες των ως άνω ομογενών, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής.

"3. Ως υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των ανωτέρω
εγγράφων ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην
περιοχή δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και
η υπηρεσία που χειρίζεται θέματα αλλοδαπών στην έδρα των Αστυνομικών
Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας".
Αρθρο 2.

1. Για τη χορήγηση των εγγράφων του άρθρου 1, ο αιτών απαιτείται να κατέχει
κατά περίπτωση :

α. ομογενής :

αα. διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ.

ββ. ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου.

γγ. επίσημα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα πλήρη στοιχεία του.

β. κατιών ομογενούς :

αα. διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ.

ββ. ισχύουσα προξενική θεώρηση εισόδου.

γγ. επίσημα στοιχεία, που αποδεικνύουν τα πλήρη στοιχεία του καθώς και τη
συγγενική σχέση με ομογενή.

Προκειμένου για κατιόντα ο οποίος γεννήθηκε και κατοικεί στην Ελλάδα, δεν
απαιτείται η κατοχή ισχύουσας προξενικής θεώρησης εισόδου.

γ. αλλογενής σύζυγος ομογενούς :

αα. διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ.

ββ. ισχύουσα προξενική θεώρηση εισόδου.

γγ. επίσημα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα πλήρη στοιχεία του καθώς και την
τέλεση και ισχύ του γάμου με ομογενή.

2. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών οι Υπηρεσίες της παρ. 3 του
προηγούμενου άρθρου χορηγούν στον αιτούντα σχετική βεβαίωση, ο τύπος της
οποίας καθορίζεται στο Β΄ Τμήμα του παραρτήματος. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για
έξι (6) μήνες και ανανεώνεται ισόχρονα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία
εξέτασης του αιτήματος.

3. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο άρθρο έγγραφα χορηγούνται ύστερα από
γνώμη τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου
της υπηρεσίας υποδοχής των δικαιολογητικών και αποτελείται από προσωπικό
της.
Ο ενδιαφερόμενος καλείται για συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αυτής
προσκομίζοντας και τυχόν πρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η
ιδιότητά του ως ομογενή.

4. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα του ομογενή, η αίτηση με
τη λοιπή αλληλογραφία διαβιβάζεται στην κατά την παρ. 5 αρμόδια ειδική
επιτροπή ομογενών, η οποία γνωματεύει σχετικά. Ενώπιον της ειδικής επιτροπής
καλείται να εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τυχόν πρόσθετα
στοιχεία. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανιστεί, η διαδικασία συνεχίζεται
κανονικά.

5. Συγκροτούνται ειδικές επιτροπές ομογενών, ως εξής:

α. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Αθηνών, με έδρα το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, η
οποία εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τμήματα Αλλοδαπών Αθηνών και
Δυτικής Αττικής.

β. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Βορειοανατολικής Αττικής, με έδρα το Τμήμα
Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, η οποία εξετάζει αιτήσεις που
υποβάλλονται στα Τμήματα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, Λαυρίου καθώς
και στις υφιστάμενες υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και
Ιονίων Νήσων.

γ. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Πειραιά, με έδρα το Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά, η
οποία εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τμήματα Αλλοδαπών Πειραιά και
Νοτιοανατολικής Αττικής καθώς και στις υφιστάμενες υπηρεσίες των Γενικών
Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου
Αιγαίου.

"δ. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Διεύθυνση Αλλοδαπών
Θεσσαλονίκης, η οποία εξετάζει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις στις υπηρεσίες που
υπάγονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και στις Γενικές
Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας".

***Η περ.δ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 1 της
ΥΑ 4000/3/10-νβ΄/2006 (ΦΕΚ 583 Β΄/2006)

6. Κάθε επιτροπή αποτελείται από έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής
Αστυνομίας, ως πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εξωτερικών και
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως μέλη.

Ο πρόεδρος και τα μέλη των ως άνω επιτροπών ορίζονται με τους αναπληρωτές
τους από τους οικείους υπουργούς. Ο γραμματέας της επιτροπής επιλέγεται από
το προσωπικό της υπηρεσίας της έδρας της, με απόφαση του προϊσταμένου της. Η
συγκρότηση των επιτροπών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

7. Ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής υποβάλλει τη γνωμοδότηση με τη λοιπή
αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ. 2 του
ν.1975/1991, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν.3320/2005. Η
απόφαση με τη λοιπή αλληλογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία, για την
ενημέρωση του ενδιαφερομένου και τις λοιπές κατά περίπτωση ενέργειες.


Αρθρο 4.

1. Ο κάτοχος Ε.Δ.Τ.Ο. έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην ημεδαπή αγορά
εργασίας και απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σχετικά από
τις ισχύουσες διατάξεις. Το Ε.Δ.Τ.Ο. πιστοποιεί την ιδιότητα του κατόχου του
ως ομογενή.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων ειδικών ρυθμίσεων, ο κάτοχος του
Ε.Δ.Τ.Ο. απολαμβάνει την ίδια με τον Έλληνα εργαζόμενο μεταχείριση.

3. Ο κάτοχος Ε.Δ.Τ.Ο. δεν υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την
ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάστασή του εντός της ελληνικής επικράτειας.

4. Ο κάτοχος άδειας διαμονής ενιαίου τύπου έχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής
και ελεύθερης επανεισόδου στην Ελλάδα και ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος
των συμβαλλομένων χωρών Σένγκεν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Ο κάτοχος της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2, έχει δικαίωμα
νόμιμης παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.


Αρθρο 5.

1. Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή ασφάλειας και ιδίως σε
περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για κακούργημα ή πλημμέλημα σε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να
αρνηθεί τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου καθώς
και του Ε.Δ.Τ.Ο. με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο.


"2. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της
απορριπτικής απόφασης, να ασκήσει προσφυγή, ενώπιόν του κατά τόπο αρμόδιου
Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή Αλλοδαπών".

***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 1 της
ΥΑ 4000/3/10-νβ΄/2006 (ΦΕΚ 583 Β΄/2006)


"3. Η Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου και το Ε.Δ.Τ.Ο. δύναται να ανακαλούνται
για τους λόγους της παραγράφου 1, με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της
κατά τόπο αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αλλοδαπών, η οποία
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο".

***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 του άρθρου 1 της
ΥΑ 4000/3/10-νβ΄/2006 (ΦΕΚ 583 Β΄/2006)

4. Κατά της απόφασης ανάκλησης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός 10
ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει προσφυγή, ενώπιον του κατά τόπο
αρμόδιου γενικού αστυνομικού διευθυντή.
Άβαταρ μέλους
Moira
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 225
Εγγραφή: 13:17 pm 10 01 2008
Τοποθεσία: Βόρεια Ήπειρος


Επιστροφή στο Νομοθεσία

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες

cron

Μέλη σε σύνδεση

Συνολικά υπάρχουν 3 μέλη συνδεδεμένα: 0 εγγεγραμμένο, 0 κανένας με απόκρυψη και 3 επισκέπτες (με βάση ενεργά μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 342 την 02:14 am 20 11 2019

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες

Login Form