Μονοήμερη εξόρμηση της "Νε.Β" στον Κορινθιακό κόλπο