Για Ομογενείς

Θέματα που μας αφορούν.

Πως εκδίδονται άδειες μικροπωλητών (19/1/06)

Απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή στις λαϊκές αγορές στους μικροπωλητές, που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται στις παρυφές των λαϊκών αγορών, και η οποία ελπίζεται διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση στο Μητρώο των στοχείων ταυτότητος των Ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες.

(Α.Υ.Ο. 1071017/2709/ΔΜ/ΠΟΛ. 1101/15.7.2005)

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, κρίνουμε απαραίτητο να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ιθαγένεια στους Βορειοηπειρώτες. Πότε;;;;

Oι τόνοι στη συζήτηση για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο (χθες ψηφίστηκε στο σύνολό του κατά πλειοψηφία) ανέβηκαν κατά την εξέταση της τροπολογίας βουλευτών του ΠAΣOK, που προβλέπει τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στους Eλληνες ομογενείς που δια&mu διαβάστε περισσότερα

Παραμονή εργασία ομογενών από Αλβανία

Παραμονή εργασία ομογενών από Αλβανία διαβάστε περισσότερα