Συγκέντρωση Νέων Βορειοηπειρωτών


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Στις 2 ΜΑΙΟΥ 2003, ώρα 7:00μμ, στην αίθουσα της Πανηπειρωτικής πίσω από το Δημαρχείο Αθηνών στην Αθηνάς (7ος) σας προσκαλούμε σε ανοιχτή συγκέντρωση με θέμα την οργάνωση της Νεολαίας της Βορείου Ηπείρου σε σωματείο ή ένωση και τον καθορισμό των δραστηριοτήτων της. Η συμμετοχή σας κρίνεται αναγκαία. Η Οργανωτική Επιτροπή

nulled script