Αρωγός στην Αλβανία το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
Αρωγός στην Αλβανία το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Συνεργασία στελεχών του με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο

Οι προτεραιότητες στην παροχή αρωγής και την συνεργασία στον τομέα της ιατρικής φροντίδας και την βελτίωσης του εξοπλισμού, καθορίστηκαν στην συνάντηση που είχε η Διοίκηση και στελέχη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο.
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχε υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Αργυροκάστρου και επανέρχεται με την έγκριση, ενθάρρυνση και υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας με την κατάθεση νέων προτάσεων αναπτυξιακής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών.
Κατά την τελευταία επίσκεψη στην Αλβανία και την συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο, η αντιπροσωπεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ξεναγήθηκε από στελέχη του ιδρύματος «Ο Ευαγγελισμός» στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου Διαγνωστικού Κέντρου που λειτουργεί στα Τίρανα και στο Κέντρο Υγείας στους Γεωργουτσάτες. Επίσης έγινε η παρουσίαση της πρότασης που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση και συμφωνήθηκε στις λεπτομέρειές του το τελικό σχέδιο.
Το σχέδιο περιλαμβάνει:
– Ενίσχυση των υποδομών του Κέντρου Υγείας στους Γεωργουτσάτες και εκπαίδευση του προσωπικού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 395 χιλιάδες ευρώ.
– Εκσυγχρονισμός μονάδας εντατικής θεραπείας νοσοκομείου Αργυροκάστρου και εκπαίδευση προσωπικού, με προϋπολογισμό 133 χιλιάδες ευρώ.
Σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών, το Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, διαμόρφωσε και υπέβαλε για χρηματοδότηση δύο ακόμη προτάσεις. Η πρώτη αφορά στην παροχή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε νοσοκομειακές μονάδες της Δαμασκού Συρίας, προϋπολογισμού 979 χιλιάδων ευρώ και η δεύτερη έργα αποκατάστασης και εξοπλισμό του ιατρικού κέντρου στον Λίβανο, προϋπολογισμού 740 χιλιάδων ευρώ.