Ιδέες και προτάσεις


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

20 Ιουνίου 2003  Με πρωτοβουλία μιας ομάδας νέων και την στήριξη της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών  «Ο Άγιος Κοσμάς», που σήμερα αποτελεί το βασικότερο όργανο εκπροσώπησης των Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, ξεκίνησε μια προσπάθεια για την οργάνωση και την δραστηριοποίηση μιας κίνησης νεολαίας.
Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, υπάρχει αδράνεια στους κόλπους της νεολαίας, η οποία θα έπρεπε να είναι το πιο δραστήριο κομμάτι της Βορειοηπειρωτικής Κοινότητας. Παρατηρείται το φαινόμενο της αφομοίωσης, το οποίο, κυρίως, οφείλεται στην τάση που έχουμε όλοι μας να «φαινόμαστε» Ελλαδίτες, εγκαταλείποντας τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά μας. Το γεγονός αυτό μας οδήγησε να αναζητήσουμε νέους τρόπους  επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης, μέσα στο πνεύμα συνεργασίας με τους ήδη υπάρχοντες φορείς εκπροσώπησης των Βορειοηπειρωτών.
Η κίνηση μας αυτή είναι πέρα από κομματικές αντιλήψεις ή όποιους άλλους τοπικιστικούς διαχωρισμούς και θα έχει ποικίλους τρόπους έκφρασης, πολιτιστικού, κοινωνικοπολιτικού ή άλλου χαρακτήρα.   Πιστεύουμε ότι το κάθε άτομο μπορεί να συμμετάσχει και να προσφέρει ανεξάρτητα από τα «πιστεύω» του, όταν πρόκειται για έναν υπέρτατο σκοπό, όπως είναι η διατήρηση της  εθνικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας. Η προσφορά αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το χώρο που ο καθένας μας δραστηριοποιείται ή ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του.
Ενδεικτικά προτείνουμε τις παρακάτω δράσεις, τις οποίες ελπίζουμε να εμπλουτίσουμε με τις ιδέες και προτάσεις όλων:
 
1.     Διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας στην Ελλάδα και στην Αλβανία για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής μας
2.     Ανάδειξη της πολιτισμικής και ιστορικής μας ταυτότητας
3.     Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων
4.     Διοργάνωση συζητήσεων και ημερίδων για ενημέρωση και προώθηση των στόχων μας
5.     Αθλητικές δραστηριότητες
6.     Συνεργασία με άλλες οργανώσεις εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας
7.     Οργάνωση Βιβλιοθήκης με θεματικό αντικείμενο τη Βόρειο Ήπειρο
8.     Κατασκευή Ιστοσελίδας
9.     Εθελοντική δράση για την στήριξη κοινωφελών σκοπών
 
 

nulled script