Αναβαθμίζεται στο Αργυρόκαστρο το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Καθοριστική η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Συνδράμει την προσπάθεια και το Ίδρυμα Λάτση

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να αναβαθμίσει το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου. Οι διαδικασίες είχαν ανοίξει στις αρχές Μαΐου και ολοκληρώθηκαν πριν από δύο ημέρες με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου αλλά και με μία ακόμη σημαντική εξαγγελία.
Σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα της Συγκλήτου ο Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννης Λάτσης» Δημήτρης Αφεντούλης, ανακοίνωσε την απόφαση του Ιδρύματος να χρηματοδοτήσει μερικώς την συγκεκριμένη πρωτοβουλία προκειμένου να ξεκινήσει το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το τρέχον εξάμηνο.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιωάννης Γεροθανάσης δήλωσε ότι στην προκειμένη περίπτωση η θεωρία γίνεται πράξη με πολύτιμο σύμμαχο και υποστηρικτή το ίδρυμα Λάτση. Μεταξύ των πολλών δράσεων που θα αναπτυχθούν, όπως ανακοίνωσε ο Πρύτανης, είναι η χορήγηση δέκα τελικώς υποτροφιών σε ομογενείς φοιτητές εξ Αλβανίας, που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της πόλης μας και αφορούν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου θεωρούν καθοριστική την στήριξη από τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία –Εξωτερικών και Παιδείας– για τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος. Όπως άλλωστε ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Ευάγγελος Σιρίγος, σε συνάντηση που είχε με τον Πρύτανη η οικονομική υποστήριξη της προσπάθειας αυτής θα είναι δεδομένη.
Με εξασφαλισμένη την στήριξη της πρωτοβουλίας αυτής από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου η έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον εξάμηνο με την διδασκαλία επιλεκτικών μαθημάτων από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την εγκατάσταση νέας γραμμής διαδικτύου στο Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου για την διδασκαλία μαθημάτων με την εξ αποστάσεως μέθοδο.
Τα δύο Ιδρύματα θα προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος από το εαρινό εξάμηνο του 2008, σε συνέχεια φυσικά της διαδικασίας επιλογής προσωπικού μελών ΔΕΠ που θα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου.
Οι Πρυτάνεις Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου Ιωάννης Γεροθανάσης και Χρήστος Κίκινας διαβεβαίωσαν ότι τα δύο Ιδρύματα θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για άριστη και αποδοτική συνεργασία ώστε το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού να αποκτήσει σύντομα νέα φυσιογνωμία και να καταστεί ικανό να εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τίτλους σπουδών ισχυρούς και ισότιμους των αντίστοιχων Ελληνικών.