Το Εθνικό Συμβούλιο ΤΟΥ "ΕΕΜΜ-MEGA" επικυρώνει το Πλαίσιο Αιτημάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.
Το Εθνικό Συμβούλιο ΤΟΥ  "ΕΕΜΜ-MEGA" επικυρώνει το Πλαίσιο Αιτημάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

Στις 11 Αυγούστου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου «Βουθρωτός»  επικυρώνεται σε ανοιχτή συνεδρίαση από το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος "Εθνική Ελληνική Μειονότητα  για το  Μέλλον" το ολοκληρωμένο «Πλαίσιο Αιτημάτων για κατοχύρωση και εφαρμογή των δικαιωμάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ» 

το οποίο θα σταλεί  προς τις Αλβανικές και Ελληνικές Πολιτειακές Αρχές, καθώς και προς τους Διεθνείς Οργανισμούς.


 Θα συζητηθεί, επίσης και το κρίσιμο θέμα των ιδιοκτησιών.
Η συμμετοχή σας μας τιμά ιδιαίτερα.
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΙΤΣΙΟΣ