Εκπλήξεις και αξιοπερίεργα των βουλευτικών εκλογών στην ΕΕΜ - Πως ψήφισαν στα χωριά των βορειοηπειρωτών υποψηφίων!

Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφήΑποστολή σε φίλοΑποστολή σε φίλο
Εκπλήξεις και αξιοπερίεργα των βουλευτικών εκλογών στην ΕΕΜ!
Για τις βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία, σε κάποια εκλογικά κέντρα της Ελληνικής Μειονότητας καταγράφηκαν κάποιοι αξιοπερίεργοι αριθμοί που αξίζουν αναφοράς. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι ψήφοι που έλαβαν οι βορειοηπειρώτες υποψήφιοι βουλευτές στα χωριά τους. Τα αναφέρουμε επιγραμματικά:
 • Οι ψήφοι που έλαβε στο χωριό του Βαγγέλη Ντούλε το ΚΕΑΔ είναι 156 (44%)
 
 • Στο μεγαλύτερο χωριό της ελληνικής μειονότητας τη Δερβιτσάνη ψήφισαν 1018 άτομα και υπήρχαν δύο υποψήφιοι, ο Σπύρος Ξέρρας με το ΔΚ και ο Άλκης Πούλης με το ΚΕΑΔ. Οι ψήφοι που έλαβαν είναι: Ξέρρας 553 (52.4%) και Πούλης 226 (22.2%)
 
 • Στο χωριό του Βαγέλλη Τάβου το Γεωργουτσάτες  ψήφισαν 521 άτομα και το ΛΣΙ έλαβε τους 401 (80%)
 
 • Στο χωριό Κοσοβίτσα όπου ο Μπερίσα εγκαινίασε προεκλογικά το δρόμο, ο Ξέρρας πήρε το 63% των ψήφων (78)
 
 • Στο χωριό Λόγγο όπου ο Τάβος τους έφτιαξε το δρόμο προεκλογικά με δικά του χρήματα, έλαβε το 80% των ψήφων (112)
 
 • Στη Φράστανη, χωριό του Θ. Μπεζιάνη και του αντιπροέδρου του Μέγκα Χρήστου Αργύρη, τα δύο ελληνικά κόμματα δεν πήραν ούτε μία ψήφο. Πρώτο κόμμα ήρθε το ΛΣΙ του Τάβου (48%) ενώ αξιοπερίεργο είναι το 20% ενός άσχετου με την περιοχή μικρού αλβανικού κόμματος Ligji dhe Drejtesi του Σπαρτακ Γκιέλα.
 
 • Στο χωριό Νάρτα της Αυλώνα ΚΕΑΔ και Μέγκα πήραν περίπου από 15% που αντιστοιχούν σε 100 ψήφους. Σε δεύτερο ελληνικό χωριό αυτής το επαρχίας το Ζβερνέτσι το Μέγκα πήρε το 7% και το ΚΕΑΔ το 1,5% 
 
 • Σε όλη την επαρχία Χειμάρρας τα Μέγκα πάτωσε με μόνο 43 ψήφους (1.2%) ενώ το ΚΕΑΔ έλαβε 902 ψήφους (25.5%). Στο χωριό του υποψήφιο του ΜΕΓΚΑ για τη Χειμάρρα το Κυπαρό το κόμμα του πήρε μόνο μία ψήφο που σημαίνει πως δεν τον ψήφισαν ούτε οι γονείς του!!!
 
 • Στην πόλη των Αγίων Σαράντα το ΚΕΑΔ πήρε 875 ψήφους (6.5%) ενώ το ΜΕΓΑ από τους 780 των τοπικών έπεσε στους 263 (2%). Ο λόγος σύμφωνα με τους ίδιους ήταν γιατί συνεργάστηκε με το Μπερίσα. 
 
 • Το Αλύκο παραμένει ένα από τα χωριά που επιμένει να ψηφίζει ελληνικά αφού τα δύο ελληνικά κόμματα ΚΕΑΔ και Μέγκα έχοντας περίπου τους ίδιους αριθμούς συγκέντρωσαν το  80% των ψήφων. Το ποσοστό θα ήταν μεγαλύτερο αν στα εκλογικά αυτά κέντρα δεν συμπεριλαμβάνονταν και το χωριό Τρέμουλη που ψήφισαν το σοσιαλιστικό. 
 
 •  Στο χωριό του προέδρου του Μέγκα Χριστάκη Κίτσου και οι 166 ψηφοφόροι «σταύρωσαν» των χωριανό τους, εκτός από έναν που ψήφισε ΚΕΑΔ, καταγράφοντας ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Αλβανία με 99.4%!
 
 •  Ένα άλλο χωρίο όπου το Μέγκα κατέγραψε μεγάλο ποσοστό ήταν τοΚώσταρι όπου έλαβε 75 ψήφους ενώ οι υπόλοιποι 42 μοιράστηκαν ως εξής: ΣΚ 24, ΔΚ 8, ΚΕΑΔ 7 και  ΛΣΙ 5 
 
 •    Το χωριό που έβγαλε τα περισσότερα στελέχη της Ομόνοιας το Μαραφέντιέβγαλε πρώτο κόμμα το ΛΣΙ του Ιλίρ Μέτα ενώ ΚΕΑΔ και Μέγκα έλαβαν 19 και 14 ψήφους αντίστοιχα 
 
 • Στη Γέρμα, όπου το Μέγκα ναύλωσε λεωφορείο από την Αθήνα και περίμενε πάνω από 50 ψήφους έλαβε μόνο 9 ψήφους!
 
 •  Στο χωριό του Νίκο Κούρη τη Δίβρη, σε ένα από τα δύο εκλογικά κέντρα το 4695, το Μέγκα είχε 0 ψήφους ενώ κάποια άσχετο μικρό αλβανικό κόμμα έλαβε 87 ψήφους. Σε αυτό το εκλογικό κέντρο, στη Φράστανη και το Κυπαρό καταγράφηκαν οι πιο καραμπινάτε κλοπές ψήφων που έγινε στο κόμμα

 

borioipirotis.blogspot.gr