Επιστολή ΕΕΜΜ ΜΕΓΚΑ προς τον Πρέσβη του ΟΑΣΕ στα Τίρανα, Florian Raunig


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.
Επιστολή ΕΕΜΜ ΜΕΓΚΑ προς τον Πρέσβη του ΟΑΣΕ στα Τίρανα, Florian Raunig

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
 (Organization for Security and Co-operation in
Europe - OSCE) είναι ο μεγαλύτερος διακρατικός οργανισμός για την διαφύλαξη της
ασφαλείας στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1975 στο Ελσίνκι.

Στο πεδίο ευθύνης του Οργανισμού περιλαμβάνεται ο έλεγχος της διάδοσης
όπλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του τύπου και η δίκαιη και ελεύθερη
διεξαγωγή εκλογών. Σκοπός της δημιουργίας του είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση, η
αποτροπή συγκρούσεων, η διαχείριση κρίσεων και η αποκατάσταση μετά από
συγκρούσεις, καθώς και να προάγει τη συνεργασία στην περιοχή.

Ακολουθεί η Επιστολή

 

κύριε Πρέσβη,

Κατ’ αρχάς να Σας ευχηθώ
επιτυχίες στην αποστολή Σας επικεφαλής του ΟΑΣΕ στα Τίρανα.

Ευχόμαστε η παρουσία και η
βοήθεια σας να αποδώσει  θετικά στον
προσανατολισμό της Αλβανίας προς την ταχύτερη ένταξή της στη μεγάλη  ευρωπαϊκή οικογένεια.

Το Κόμμα μας ιδρύθηκε για την
προάσπιση και εδραίωση των δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην
Αλβανία και διανύει τώρα το πέμπτο έτος της 
πολιτικής του δραστηριότητας.

Παρότι πέρασαν 24 χρόνια από την
κατάρρευση του απολυταρχικού καθεστώτος, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα
αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες και πληθώρα άλυτες υποθέσεις. Παραμένουν άλυτα
τα θέματα ιδιοκτησιών, παιδείας, συμμετοχής στο δημόσιο και στα κέντρα όπου
λαμβάνονται αποφάσεις γι’ αυτή, καθώς και άλλα για τα οποία σας έχουμε
ενημερώσει άλλοτε.

Ωστόσο σημαντικό είναι να
επισημάνουμε ότι συχνά εμφανίζονται επικίνδυνα φαινόμενα εθνικιστικής βίας όπως
εκείνα της 14ης Οκτωβρίου 2014 μετά την ποδοσφαιρική συνάντηση Σερβία-Αλβανία
σε μερικά κέντρα της μειονότητας στις περιφέρειες Αργυρόκαστρο και Αυλώνα και
συγκεκριμένα στη Δερβιτσάνη  και στη
Φοινίκη .

Τέτοιες εκδηλώσεις  μαζικής απέχθειας με συνθήματα όπως «Θα σας
κάψουμε!», «Θα σας διώξουμε!» είναι απαράδεκτα και καταδικάσιμα από μας, γιατί
δε συνάδουν με το ευρωπαϊκό πνεύμα ειρηνικής συμβίωσης και ενσωμάτωσης. Η
Εθνική Ελληνική Μειονότητα έχει διατρανώσει πάντα σοβαρότητα, καρτερία,
πολιτισμό και σύνεση στις αιώνιες σχέσεις της με του Αλβανούς.

Σας καλούμε κε Πρέσβη, να
επηρεάσετε με το κύρος Σας τα κεντρικά ΜΜΕ της χώρας να σταματήσουν την
εκστρατεία καλλιέργειας εχθρικού κλίματος, το οποίο όντως δε βολεύει κανέναν
στην περιοχή μας.

Εκφράζοντας την εκτίμησή μας στο
πρόσωπό σας, ελπίζουμε στην καθιέρωση διαύλων συνεργασίας για την επίλυση των
προβλημάτων που αναστατώνουν την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία.

Με εκτίμηση και
σεβασμό

o Πρόεδρος

Χρήστος Κίτσιος

nulled script