Εκλογές Νε.Β -Οκτωβρίου 2003


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ «ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»
Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της «Νεολαίας Βορειοηπειρωτών» προσκαλεί όλους τους νέους Βορειοηπειρώτες να συμμετάσχουν στην Ιδρυτική Συνέλευση της οργάνωσης στις 5 Οκτωβρίου 2003. Την ημερομηνία αυτή θα διεξαχθούν και οι εκλογές για το μόνιμο ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ και την ΕΕ, καθώς και να ψηφίσουν έχουν όλοι οι νέοι βορειοηπειρώτες. Οι υποψηφιότητές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2003, όποτε και θα κλείσουν τα ψηφοδέλτια.

nulled script