Τέλος στην ταλαιπωρία αποδήμων και αλλοδαπών υπόσχεται η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

"Ανάσα" για τις χιλιάδες των αλλοδαπών που διαμένουν στους επτά νομούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να αποτελέσει η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη ενός νέου πληροφοριακού συστήματος για την εξυπηρέτησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου.
Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης προγραμματίζεται να εγκατασταθεί στη διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία διαχειρίζεται περισσότερες από 100.000 υποθέσεις ομογενών και αλλοδαπών.

Η εγκατάσταση ενός νέου ηλεκτρονικού μηχανογραφικού συστήματος για τη διαχείριση των διαφόρων αιτημάτων που υποβάλλονται από τους αλλοδαπούς αποτέλεσε αίτημα του δικηγορικού κόσμου της Θεσσαλονίκης, καθώς στο παρελθόν είχαν διαπιστωθεί σημαντικές καθυστερήσεις στην ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη των υποθέσεων που τους αφορούσαν.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, που είχε ασχοληθεί με το θέμα, είχε αποδώσει τα προβλήματα αυτά στον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο των υποθέσεων που καλείται να διαχειριστεί η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνοντας παράλληλα την άμεση εγκατάσταση ενός νέου ηλεκτρονικού μηχανογραφικού συστήματος.

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση

Με την ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος οι αλλοδαποί που απευθύνονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών τους θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω Διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στα γραφεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για την εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ομογενών και αλλοδαπών η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα στην προκήρυξη διαγωνισμού. Το έργο, το οποίο προϋπολογίζεται στο ύψος των 433.985 ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα επτά μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η προβλεπόμενη δαπάνη θα καλυφθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Σε δέκα γλώσσες

Το σύνολο των πληροφοριών που θα είναι διαθέσιμες στη νέα διαδικτυακή πύλη της περιφέρειας θα παρέχεται σε δέκα γλώσσες και συγκεκριμένα στην ελληνική, στη γεωργιανή, στη ρωσική, στην ουκρανική, στην αρμενική, στην αγγλική, στην αλβανική, στη βουλγαρική, στη ρουμανική και στην τουρκική.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε αυτές τις δέκα γλώσσες θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θα απευθύνονται και στη φωνητική πύλη, η οποία σχεδιάζεται να λειτουργήσει παράλληλα με τη διαδικτυακή. Το σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο, που προγραμματίζεται να εγκατασταθεί στην περιφέρεια, θα εξυπηρετεί τουλάχιστον δέκα ταυτόχρονες κλήσεις.

Ενημέρωση σε 24ωρη βάση
Με τη χρήση της πολυ-γλωσσικής διαδικτυακής ή φωνητικής πύλης οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε 24ωρη βάση για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγχρόνως θα μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για όλα τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν ανάλογα με το είδος της υπόθεσης που επιθυμούν να διεκπεραιώσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πληροφορούνται μέσω Διαδικτύου και για την εξέλιξη των αιτήσεων που έχουν υποβάλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό θα γίνεται με τη χρήση ενός κωδικού πρόσβασης, που θα αντιστοιχεί στον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Με ανάλογο τρόπο κάθε ομογενής ή αλλοδαπός που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στην Πέλλα, στην Ημαθία, στις Σέρρες και στο Κιλκίς θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει εάν είναι δικαιούχους ή μη κάποιας παροχής, όπως είναι για παράδειγμα η χορήγηση κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή.
Ηλεκτρονικά θα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και σειρά βεβαιώσεων, όπως η πιστοποίηση ομογενειακής ιδιότητας, η βεβαίωση δανειοληπτικής ικανότητας ή η απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

Μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος θα διασφαλιστεί η διασύνδεση των υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με όλους τους δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των υποθέσεων ομογενών και αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων οι δήμοι και οι κοινότητες, καθώς και τα υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών.

Αναδημοσίευση από εφημερίδα "Μακεδονία" (19-08-07)
ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΖΟΥΚΑ

nulled script