Οι θέσεις των κομμάτων για μετανάστες – πρόσφυγες – ομογενείς


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Οι θέσεις των κομμάτων για μετανάστες – πρόσφυγες – ομογενείς
Οι εκλογές για την ανάδειξη της κυβέρνησης που θα διαχειριστεί τις υποθέσεις της χώρας είναι προ των πυλών. Τα κόμματα ετοιμάζονται για την «εκλογική μάχη» και παρουσιάζουν τις θέσεις τους προσπαθώντας να αυξήσουν την επιρροή τους στο εκλογικό σώμα.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες θέσεις στην ιστοσελίδα του κόμματος)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Απόσπασμα από τις προγραμματικές θέσεις που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ τον Μάιο του 2007
Μεταναστευτική πολιτική
Η μαζική είσοδος μεταναστών κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ έχει εμπράκτως αποδείξει ότι πιστεύει στη συμβολή των μεταναστών στην οικονομία της χώρας, ότι δεν τιμωρεί τη διαφορετικότητα αλλά αντιθέτως τη θεωρεί ως ένα στοιχείο εμπλουτισμού της ελληνικής κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θέτει ως κεντρικό άξονα της μεταναστευτικής του πολιτικής την πλήρη, ομαλή και χωρίς διακρίσεις κοινωνική ένταξη των μεταναστών.
Προτεραιότητες μας ως κυβέρνηση θα καταστούν:
• Η διασφάλιση των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων των μεταναστών.
• Η χορήγηση ιθαγένειας σε όσα παιδιά μεταναστών γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα και αυτόματη απόκτηση μετά την παρέλευση τριετίας για όλα τα υπόλοιπα που είναι μαθητές στη χώρα μας.
• Η εισαγωγή στα σχολεία της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των κύριων χωρών προέλευσης, με έμφαση στην προσχολική ηλικία.
• Η θεσμοθέτηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές για όσους αλλοδαπούς έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
• Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής των εργοδοτών με ενίσχυση του θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας.
• Η βελτίωση των διοικητικών μηχανισμών και η ενίσχυσή τους με τη δημιουργία Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τη στελέχωση των ΚΕΠ με υπαλλήλους με γλωσσική επάρκεια να εξυπηρετούν τους κύριους μεταναστευτικούς πληθυσμούς και με τη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου των Αλλοδαπών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης κατόπιν εκλογών μεταξύ των μεταναστών του δήμου ή της κοινότητας. Παρόμοια πρόβλεψη και για τα κύρια ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ).
• Οι διακρατικές συμφωνίες για την κατοχύρωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την αποφυγή διπλών ασφαλιστικών εισφορών για τη συνταξιοδότηση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με χρήση των παραβόλων για την κάλυψη της δαπάνης.
• Η διεύρυνση των όρων νομιμοποίησης των παράτυπων μεταναστών.
• Η επικύρωση της Συνθήκης του Παλέρμο και η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τα θέματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και η δυνατότητα επιλογής από το θύμα του εθελοντικού επαναπατρισμού ή της εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Πολιτική Ασύλου
Ο αριθμός των προσφύγων υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με αυτόν των οικονομικών μεταναστών. Το γεγονός αυτό όμως δε δικαιολογεί την έλλειψη συγκροτημένης πολιτικής και τη διοικητική αυθαιρεσία απέναντί τους.
Στα πλαίσια αυτά δεσμευόμαστε για μια πολιτική με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
• Πλήρη και εμπρόθεσμη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με όλες τις κοινοτικές οδηγίες, εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και του ελληνικού δικονομικού δικαίου και απλοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης στην αίτηση πολιτικού ασύλου.
• Πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που κατανοούν και δυνατότητα νομικής εκπροσώπησής τους.
• Δυνατότητα υποβολής ασύλου σε περιπτώσεις μαζικών αφίξεων αλλοδαπών σε παραμεθόριες περιοχές, διαφανείς διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων και αντικειμενική εξέταση των αιτημάτων.
• Αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής των αιτούντων άσυλο στα κέντρα υποδοχής, δημιουργία ειδικών χώρων για γυναίκες και παιδιά, κοινωνική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.
• Αυτόματη παροχή ασύλου στα αποδεδειγμένα θύματα βασανιστηρίων, βιασμών ή άλλης μορφής ηθικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας.

Πόντιοι Παλιννοστούντες
Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ εκπόνησαν και άρχισαν να εφαρμόζουν ένα σημαντικό έργο για το πολύπαθο αυτό κομμάτι του ελληνισμού το οποίο όμως διεκόπη βίαια από τη Νέα Δημοκρατία.
Έχοντας ανοίξει ένα ευρύ πεδίο διαλόγου με τους ομογενείς μας γνωρίζουμε τα προβλήματά τους και δεσμευόμαστε να εργαστούμε στις εξής κατευθύνσεις :
• Απλούστευση και εξορθολογισμό των διαδικασιών απονομής της ελληνικής ιθαγένειας.
• Θέσπιση ρύθμισης για αποφυγή απελάσεων ομογενών που έχουν αιτηθεί την ελληνική ιθαγένεια.
• Επανεργοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης.
• Εξέταση των ευαίσθητων πτυχών του ασφαλιστικού τους προβλήματος.
• Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ομογενείς από Βόρειο Ήπειρο
Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 το ΠΑΣΟΚ εργάστηκε για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με την Αλβανία και την προσέγγισή της με την ΕΕ ενώ παράλληλα υιοθέτησε σημαντικές πολιτικές στήριξης και ένταξης των
ομογενών στην ελληνική κοινωνία. Με τις εμπειρίες που αποκομίσαμε, αναλαμβάνουμε για την επόμενη κυβερνητική μας θητεία τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
• Άμεση και με διαφάνεια απόδοση της ιθαγένειας σε όλους τους ομογενείς που τη δικαιούνται.
• Ειδική ρύθμιση της στρατιωτικής θητείας των ομογενών.
• Συμμετοχή στα όργανα του κόμματός μας.
• Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και επενδύσεων στις περιοχές της Αλβανίας με έντονο ελληνικό στοιχείο.
• Διευκολύνσεις για την εισαγωγή φοιτητών στα ελληνικά Πανεπιστήμια, παροχή επιδομάτων.
• Εξέταση των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων των ομογενών.
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τοιυς μετανάστες (21-04-07)
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απευθύνει μήνυμα αγώνα και αλληλεγγύης στους οικονομικούς μετανάστες και τις μετανάστριες και τους καλεί σε δράση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεταναστευτική οικογένεια.
Δίνουμε συνέχεια σε μια προσπάθεια χρόνων, στην οποία οι κομμουνιστές και οι ταξικές δυνάμεις στο εργατικό κίνημα συμβάλλουν αποφασιστικά στην πάλη ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία σε σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, παλεύοντας για τη νομιμοποίηση των μεταναστών, για το δικαίωμα στη δουλειά, στη μόρφωση, στη σύνταξη, στην Υγεία, την Πρόνοια, για τα δημοκρατικά δικαιώματα.

Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει τους μετανάστες ως ένα σημαντικό τμήμα της εργατικής τάξης και προσπαθεί να δυναμώσει η ταξική ενότητα Ελλήνων και Αλλοδαπών εργαζομένων. Γιατί μέσα από την ενότητα και την κοινή πάλη θα ενισχυθεί ο αγώνας κατά του ιμπεριαλισμού, κατά των εκμεταλλευτών, κατά του κεφαλαίου και των κομμάτων του.
Τα προβλήματα είναι πολλά. Η πολιτική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για την άρνηση της νομιμότητας και την πολύχρονη ταλαιπωρία των μεταναστών, για να τους κρατούν ομήρους και να προσφέρουν φτηνότατη εργατική δύναμη στους επιχειρηματίες.

Η πολιτική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για τα χαμηλά μεροκάματα, την ανασφάλιστη εργασία, την εντατικοποίηση της δουλειάς, τα εργατικά ατυχήματα-εγκλήματα που χτυπούν ιδιαίτερα του ξένους εργάτες. Η πολιτική της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ εκδίδει εγκυκλίους με ρατσιστικό περιεχόμενο και αρνείται στους μετανάστες και στις οικογένειες τους το δικαίωμα στην πρόληψη και την προστασία της Υγείας. (Εγκύκλιος 13/7/2000 με την οποία απαγορεύεται η νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία των μεταναστών που δεν έχουν νόμιμα έγγραφα. Εγκύκλιος 2/2/2005 με το ίδιο περιεχόμενο).
Αυτή η πολιτική στερεί από πολλά παιδιά των μεταναστών το δικαίωμα στη μόρφωση, δεν παίρνει μέτρα για την εκμάθηση της ελληνικής αλλά και της μητρικής γλώσσας, δεν σέβεται τις πολιτιστικές παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα των ξένων εργατών και εργατριών. Αυτή η πολιτική χτυπάει τις μετανάστριες που βιώνουν καθημερινά την πιο βάρβαρη κοινωνική και φυλετική εκμετάλλευση-καταπίεση, δουλεύοντας, όταν έχουν μεροκάματο, σε άθλιες συνθήκες δουλειάς, χωρίς κοινωνικές παροχές, χωρίς ιατρική παρακολούθηση ακόμα και την περίοδο της κύησης, τις αφήνει εκτεθειμένες στα κυκλώματα πορνείας.

Ο καπιταλισμός δεν είναι λύση. Το κίνητρο της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι το κέρδος που βγαίνει από τον μόχθο των εργαζομένων. Η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντά της σε όλες τις χώρες είναι αντίπαλοι των εργατών και των εργατριών, δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.
Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα δυναμώνει, γεννάει πολέμους, επεμβάσεις, καλλιεργεί τον εθνικισμό και το ρατσισμό, το «διαίρει και βασίλευε» για να εκμεταλλεύεται τους λαούς.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντεργατική, προβλέπει σκληρά κατασταλτικά μέτρα, ετοιμάζει ακόμα και «στρατόπεδα συγκέντρωσης» κατά των μεταναστών.

Μαζί με το ΚΚΕ και το ταξικό κίνημα. Μαζί έλληνες και μετανάστες μπορούμε να διεκδικήσουμε δικαιώματα και να ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές αλλαγές, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για το Σοσιαλισμό, αξιοποιώντας την πλούσια θετική πείρα, βγάζοντας συμπεράσματα από λάθη, παραλείψεις, παρεκκλίσεις που οδήγησαν στη ανατροπή του νέου συστήματος, στην επικράτηση της αντεπανάστασης.
Οργάνωση στα συνδικάτα, στους μαζικούς φορείς, ανάπτυξη της πάλης για κάθε πρόβλημα. Σ’ αυτό το δρόμο θα γίνει πιο δυνατός και αποτελεσματικός ο αγώνας. Μαζί με το ταξικό κίνημα, με συλλογική δράση μπορούν να αντιμετωπιστούν οι μηχανισμοί της χειραγώγησης, της κρατικής και εργοδοτικής τρομοκρατίας.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να διεκδικηθούν αποφασιστικά :

* Νομιμοποίηση των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και ανανέωσης των αδειών παραμονής και εργασίας, με κατάργηση κάθε οικονομικής επιβάρυνσης και γραφειοκρατίας. Επανένωση των οικογενειών.

* Πλήρη-σταθερή εργασία, ίσα δικαιώματα ελλήνων και μεταναστών σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

* Κατάργηση των αντιδραστικών εγκυκλίων που βάζουν εμπόδια στη νοσηλεία μεταναστών στα νοσοκομεία.

* Αποκλειστικά δημόσιες -δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, πρόνοιας. Στελέχωση όλων των ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών με διερμηνείς.

* Ειδικά μέτρα στήριξης των παιδιών, των γυναικών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

* Ενιαίο ,αποκλειστικά δημόσιο -δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά, με ειδική μέριμνα για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των παιδιών των μεταναστών και την ιστορία της πρώτης πατρίδας τους. Εξασφάλιση δωρεάν όλων των προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη φοίτησή τους, όπως σίτιση, παροχή βιβλίων και άλλων εκπαιδευτικών μέσων, χώρους διαβάσματος. Πολύγλωσσα δημόσια κέντρα στήριξης των μεταναστών που θα συμβάλλουν και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

* Δημόσιοι -Δωρεάν βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί.

* Δημιουργία δημόσιων οργανωμένων-ανθρώπινων χώρων υποδοχής των μεταναστών, με υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και πλήρη υγειονομική και ψυχολογική στήριξη για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών.

* Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, καταπολέμηση - κατάργηση της ανασφάλιστης εργασίας. Δικαίωμα μεταφοράς των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στη χώρα προέλευσης. Σύνταξη στα 55 χρόνια για τις γυναίκες και τα 60 για τους άνδρες, στα 50 και τα 55 χρόνια αντίστοιχα για τα Βαρέα-Ανθυγιεινά επαγγέλματα.

* Ουσιαστικά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας. Αποζημίωση των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων. Άμεση δωρεάν περίθαλψη και αποκατάστασή τους, στήριξη των οικογενειών τους.

* Σεβασμό των πολιτιστικών παραδόσεων των μεταναστών.

* Υπεράσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, κατάργηση του φακελώματος, των τρομονόμων, των αντιδραστικών μέτρων και διώξεων σε βάρος των μεταναστών και των πολιτικών προσφύγων.

* Μέτρα ενάντια στα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες. Κρατική στήριξη των γυναικών θυμάτων της δουλεμπορίας και πορνείας (περίθαλψη, οικονομική και ψυχολογική στήριξη)

ΑΘΗΝΑ 21/4/2007
ΤΟ ΠΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Απόσπασμα από την Διακήρυξη του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς όπως παρουσιάστηκε στις 22 Ιουνίου 2007

(Οι διεκδικήσεις του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούν μετανάστες, πρόσφυγες από το κεφάλαιο Πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα)
Η πάλη για τα δικαιώματα, την ενότητα των πολιτικών, δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, για την καθολικότητα χωρίς εξαιρέσεις φύλου, φυλής, θρησκείας ή ιθαγένειας δεν είναι απλά ένα στοιχειώδες πολιτικό καθήκον. Είναι ο πυρήνας της αντίληψής μας για το σοσιαλισμό και το θεμέλιο στο σχέδιο μετάβασης. Στη βάση αυτή, διεκδικούμε:

* Την παροχή πολιτικού άσυλου στους πρόσφυγες.

* την κατάργηση όλων των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, εθνότητας, πεποιθήσεων, ερωτικού προσανατολισμού και ταυτόχρονα μέτρα κοινωνικής στήριξης των ευπαθών ομάδων, όπως οι Ρομά, οι μειονότητες, οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι.

Μετανάστες
Η μετανάστευση δεν είναι μόνο συνέπεια της ιμπεριαλιστικής υπερεκμετάλλευσης, αποτελεί και σχέση εξουσίας και εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος. Η συνέχεια της καπιταλιστικής παραγωγής με απόλυτο κριτήριο το κέρδος, δημιουργεί σε όλες τις μεγάλες οικονομίες (ΗΠΑ, Ε.Ε.) την ανάγκη μαζικής εισαγωγής εργατικού δυναμικού.
Η αλληλεγγύη στους μετανάστες, οι κοινοί αγώνες ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων, αποτελούν, πρέπει να αποτελούν, ένα κεντρικό μέτωπο τόσο για το εργατικό κίνημα, όσο και την αριστερά. Υποστηρίζουμε τα πολιτικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά δικαιώματα των μεταναστών και απαιτούμε:

* την πλήρη νομιμοποίηση των μεταναστών, την κατοχύρωση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους (αποδέσμευση της νομιμοποίησης από ασφαλιστικές προϋποθέσεις, έκδοση πιστοποιητικού γέννησης στα παιδιά μεταναστών, δικαίωμα εκλέγειν-εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές, ένταξη των μεταναστών στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα).

* την κατάργηση των συνοροφυλάκων, των ειδικών στρατοπέδων και των ναρκοπεδίων.

Επίσης τις θέσεις του ΣΥΝ (ανακοινώσεις του Τομέα Δικαιωμάτων) για διάφορα σχετικά θέματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΥΝ

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Αποσπάσματα από το πρόγραμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού όπως αυτό παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του.
Λαθρομετανάστες
Αποτελούν τη σοβαρότερη πληγή που ταλανίζει αυτήν τη στιγμή την ελληνική κοινωνία με πολλαπλές καταστροφικές συνέπειες σε διάφορους τομείς.
Η Ελλάδα όχι μόνο είναι το ξέφραγο αμπέλι της Ευρώπης, αλλά δέχεται και λαθρομετανάστες από γειτονικές χώρες που έχουν εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος της και επιπλέον καταπιέζουν ελληνικές μειονότητες στα εδάφη τους. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί με βάση τα δείγματα γραφής των κυβερνήσεων των γειτονικών χωρών μας, του φανατισμού που καλλιεργείται εκεί και των υψηλών ποσοστών τους γεννητικότητας ότι δεν θα γίνουν πληθυσμιακές αλλοιώσεις και δεν θα κινδυνεύσει η ασφάλεια και η ακεραιότητα των αγνοημένων και διαρκώς ερημούμενων παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας; Ποιος πολιτικός μπορεί υπεύθυνα να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο την στιγμή που ναρκο-τρομοκράτες και πολέμαρχοι δρουν ανεξέλεγκτοι στα Βαλκάνια και ευαγγελίζονται Μεγάλες Αλβανίες, Μεγάλες "Μακεδονίες", Μεγάλες Βουλγαρίες εις βάρος πάντα της ελληνικής ιστορίας και των ελληνικών εδαφών; Ο ΛΑ.Ο.Σ θεωρεί ως το μέγιστο ρατσισμό να κρατούνται οι υπήκοοι μιας ξένης χώρας μακριά από τις εστίες τους και τους Τάφους των προγόνων τους λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Θα φροντίσει την επαναπροώθηση στον τόπο τους, έστω και αν αυτό προϋποθέτει χρηματοδότηση της επανεγκατάστασης τους στις χώρες τους.
Στο εξής εισαγωγή στη χώρα να επιτρέπεται ύστερα από αυστηρό έλεγχο μόνο σε εκείνους τους εξωκοινοτικούς που έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει σύμβαση εργασίας και στέγη από τον εργοδότη τους, ο οποίος θα αναλαμβάνει τα έξοδα επαναπατρισμού τους μετά το πέρας της σύμβασης. Εννοείται ότι για την συγκεκριμένη εργασία θα προσλαμβάνεται εξωκοινοτικός πολίτης μόνον αν δεν μπορεί σε εύθετο χρονικό διάστημα να καλυφθεί η θέση εργασίας από Έλληνα ή κοινοτικό πολίτη.
Για την παραμονή κάποιου λαθρομετανάστη στη χώρα μας θα πρέπει να εγγυηθεί κάποιος Έλληνας πολίτης, ο οποίος θα τιμωρείται επίσης για το αδίκημα στο οποίο υπέπεσε αυτός για τον οποίο εγγυήθηκε. Τα αδικήματα λαθρομεταναστών θα χαρακτηρίζονται ως ιδιώνυμα (χωρίς εξαγορά ποινής και ελαφρύνσεις) και μετά την έκτιση της ποινής τους οι καταδικασθέντες θα απελαύνονται από τη χώρα.

Ανεργία
Οποιοσδήποτε πολίτης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα προς το ζειν δηλώνει την επιθυμία του ένταξης σε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΩΜΑ του ΣΤΡΑΤΟΥ με πενταετή θητεία και χρησιμοποιείται σε έργα εθνικής ανάπτυξης. Τα ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, Αναδασώσεις, Ανάπτυξη ήπιων μορφών ενέργειας, Διαχείριση υδάτινων πόρων, Λιμάνια Μαρίνες κλπ.) περνάνε σε μία νέα "ΜΟΜΑ" και αφαιρούνται από την αδηφάγο διάθεση των μεγαλοκατασκευαστών, συνήθως Βαρόνων των Μ.Μ.Ε.
Ο ΛΑ.Ο.Σ θεωρεί απαράδεκτη την αφαίρεση μεροκάματου από τους ΕΛΛΗΝΕΣ εργάτες με τη δικαιολογία των φθηνών χεριών από λαθρομετανάστες, κάνοντας ΣΑΦΕΣ ότι από το ταμείο της ΠΑΤΡΙΔΑΣ και το υστέρημα των Ελλήνων φορολογουμένων, πρέπει ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ να επωφελούνται οι ΕΛΛΗΝΕΣ, εν συνεχεία οι κοινοτικοί πολίτες και ακολούθως αν υπάρχουν περιθώρια, οι ΕΠΟΙΚΟΙ.
Ο ΛΑ.Ο.Σ προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ανέργων μέσης ηλικίας οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες, να είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν το 20% των προσλήψεών τους από ανέργους αυτής της κατηγορίας.

nulled script