Αποτελέσματα ειδικών κατηγοριών-0μογένεια. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασμένων στο Εξωτερικό (ειδικές κατηγορίες).
Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το Διαδίκτυο (στη διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ www.ypepth.gr με τον κωδικό τους αριθμό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα εφόσον πληκτρολογήσουν τον κωδικό τους αριθμό και τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου τους. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους και από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στις διαδικασίες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες έλαβαν μέρος 1.745 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 969.
Οι εγγραφές των εισαγόμενων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από 29 Οκτωβρίου μέχρι και 9 Νοεμβρίου 2007.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σ' αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η προθεσμία εγγραφής στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές θα ανακοινωθεί από τις σχολές αυτές.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

α)6 φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος και,

β)υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που υπέβαλε κάθε ένας από αυτούς στο Υπουργείο Παιδείας θα σταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας του.