Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. 17, ημερομηνίας 9/2/2016 δημοσιεύτηκε η απόφαση αρ. 74 του Υπουργικού Συμβουλίου που ελήφθη την ημερομηνία 27.01.2016 και εμπεριέχει 950 σελίδες με το περιεχόμενο «Εθνικό σχέδιο για την ευρωπαϊκή ένταξη κατά τη χρονική διάρκεια 2016-2020» στην οποία το Θέμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Προστασίας των Μειονοτήτωνκαλύπτεται μόνο με μερικούς παραγράφους στη σελίδα 35 όπου λέει : «Ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εντάσσεται η περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων , η εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και η πρακτική υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων . Στο πλαίσιο αυτό , ένας σημαντικός στόχος είναι η βελτίωση του νομικού πλαίσιου και των πολιτικών για το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων , με την αποσαφήνιση και ενίσχυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου μέσα από μια εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των διεθνών φορέων" .
 
Αυτή η προπαγανδιστική αναφορά, ενώ επί ετών δε συνοδεύεται με συγκεκριμένες ενέργειες που εξυπηρετούν αυτή την προτεραιότητα αποδεικνύει ακόμη μια φορά την έλλειψη βούλησης των κρατικών αρχών να προσδιορίσουν και να λύσουν αυτές τις πληγές, που από τον τρόπο επίλυσης τους αναδεικνύεται και η δημοκρατική ή αδιάφορη εικόνα  ενός κράτους προς τις αδύναμες κοινωνικές κατηγορίες του πληθυσμού, όταν αυτό ακτινογραφείται από τους Διεθνείς Μηχανισμούς Προστασίας των Ανθρωπίνων και Μειονοτικών Δικαιωμάτων.
 
Το τονίζουμε αυτό επειδή τέτοιες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν ληφθεί στη διάρκρια των ετών όπως: Κυβερνητικές Αποφάσεις 463/05.07.2006, 486/25.07.2012, 438/02.07.2014, 4004/13.05.2015. Η τελευταία απόφαση, η πιο ογκώδης από όλες δεν παρουσιάζει καμία πρόοδο σχετικά με την κατάρτιση  συγκεκριμένης στρατηγικής για τη βελτίωση, ενίσχυση αλλά και διασαφήνιση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.
 Εμείς ως αντιπροσωπευτικός πολιτικός φορέας για την προστασία των δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν αφεθεί στο έλεος, άγγιχτα, ασυζήτητα με τους ενδιαφερόμενους όλοι οι βασικοί προβληματισμοί των μειονοτήτων και ποτέ δεν αναλήφθη πρωτοβουλία να τα εντάξουν στις ατζέντες τους ούτε τα κυβερνώντα κόμματα ή οι κρατικές αρχές για συζήτηση.
 
Το γεγονός που στο νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει καμία πρόοδο, καμία διασαφήνιση απάνω σε λευκό χαρτί, αποδεικνύει ότι και με την απόφαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου το Εθνικό Σχέδιο θεωρεί λυμένα και καλυμένα όλα τα προβλήματα των μειονοτήτων, ενώ στην πράξη παρατηρούμε έντονη  οπισθοδρόμηση όπου στοιχεία της εθνικής ταυτότητας των μειονοτήτων καταργούνται από τα ληξιαρχικά έγγραφα, όπου η απογραφή του πληθυσμού με αυτό το στοιχείο κατακρεουργείται, όπου η παιδεία στη μητρική γλώσσα της μειονότητας παραπέμπεται ή καταργείται με διάφορα τεχνάσματα, όπου η συμμετοχή των μειονοτικών στην κρατική μηχανή και στα κέντρα αποφάσεων περιορίζεται και έντονα επιβάλλεται από τα κομματικά και πολιτικά συμφέροντα, όπου η δικαιωσύνη χτυπάει αλύπητα αυτή την αδύναμη και απροστάτευτη κατηγορία της κοινωνίας αφήνοντας ελεύθερα τα περιθώρια υφαρπαγής κοινής και ατομικής γης και περιουσιών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
 
Το Κόμμα των Ελλήνων (Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον), κάνει έκκληση στην Κυβέρνηση, στους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με την εφαρμογή της απόφασης αρ. 74 ημερομηνίας 27.1.2016 όπως είναι η Διυπουργική Ομάδα Συνεργασίας να ασχοληθούν σοβαρά με τις υπάρχουσες υποθέσεις της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και των άλλων μειονοτήτων σ’ αυτή τη χώρα καταστρώνοντας ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη πλατφόρμα γι’ αυτές προς εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή της Σύμβαση Πλαισίου για τις Εθνικές Μειονότητες συντάσσοντας έναν ειδικό νόμο για τα Δικαιώματα, την Προστασία τους και την Πραγματική Εφαρμογή τους.
Το πλαίσιο αυτών των αιτημάτων το Κόμμα των Ελλήνων το έχει ανακοινώσει από τους πρώτους μήνες της ίδρυσής του και τώρα είναι πανέτοιμο να συνεργαστεί με τους αντίστοιχους φορείς για την πραγματοποίηση αυτής της υποχρέωσης που αρμόζει σε ένα κράτος δημοκρατικό προς τους πολίτες του μειονοτικούς που αληθινά αποτελούν ανεκτίμητη αξία του κοινωνικού πολιτισμού.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
Άγιοι Σαράντα 22.02.2016
 
mega-eemm.com

nulled script