Η Γη μας η Πατρίδα μας: Δρομολογείται η διαδικασία νομιμοποίησης της ιδιοκτησίας γης στην Βόρειο Ήπειρο


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.
Η Γη μας η Πατρίδα μας: Δρομολογείται η διαδικασία νομιμοποίησης της ιδιοκτησίας γης στην Βόρειο Ήπειρο

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ

ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ

Προς εφαρμογή του τροποιημένου νόμου 9948, ημερομηνίας 7.7.2008 « Σχετικά με την εξέταση της νομικής εγκυρότητας απόκτησης τίτλων ιδοκτησίας επί της γεωργικής γης», της απόφασης της Κυβερνήσεως αρ. 994, ημερομηνίας 9.12.2015 «Σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης των πράξεων κυριότητας της γης» και τα άρθρα 25 και 45 του νόμου 33/2012 «Σχετικά με την υποθήκευση  των ακίνητων περιουσιών», συνάπτηκε πρόσφατα μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποθηκοφυλακείων Αλβανίας και του Γραφείο για την Εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης  της Αλβανίας σύμφωνο συνεργασίας δια του οποίο θα επισπευτεί η διαδικασία για την καταχώρηση της ιδιοκτησίας επί της γεωργικής γης και τα οικόπεδα των οικειών και την έκδοση των πιστοποιητικών από τα υποθηκοφυλακεία.

Τα Δημαρχεία σ’ αυτή τη διαδικασία έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

Ι.Για τα ταπιά που εκδόθηκαν από τις επιτροπές κατανομής της γης πριν την ημερομηνία 15.08.2008

1.       Η αίτηση για την υπηρεσία καταχώρησης και έκδοσης πιστοποιητικού ιδιοκτησίας κεκτημένης με την Πράξη Κυριότητας της Ιδιωκτησίας επί της Γης (ΠΚΙΓ-ταπί) που εκδόθηκαε από τις επιτροπές κατανομής της γης πριν την ημερομηνία 15.08.2008, υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από το Δημαρχείο εξ  ονόματος των δικαιούχων.

2.       Το Δηγμαρχείο εντός 5 ημερών από την υποβολή της πρότασης του δικαιούχου παρουσιάζει εν ονόματι του δικαιούχου την αίτηση για καταχώρηση της (ΠΚΙΓ-ταπί).

3.       Σε κάθε περίπτωση η αίτηση συνοδεύεται με τα εξής έγγραφα:

Α) πρωτότυπο αντίγραφο επικυρωμένο, ή το δεύτερο πρωτότυπο   της ΠΚΙΓ που εξέδωσε η τοπική αυτοδιοίκηση ή το Περιφερειακό Συμβούλιο με την υπογραφή της επιτροπής κατανομής της γης πριν την ημερομηνία 15.08.2008.

Β)τοπογραφικά σχέδια των ιδιοκτησιών που  συμπεριλαμβάνονται στη ΠΚΙΓ.

Γ) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης την ημερομηνία 1.08.1991 για τους πρωην γεωργικούς συνεταιρισμούς και την ημερομηνία 1.8.1991, υπολογίζοντας και τις αλλαγές στον αριθμό των μελών της μέχρι την ημερομηνία 1.10.1992 για τις πρωην γεωργικές επιχειρήσεις και τους δικαιούχους γεωργικής γης ως πρωην ιδιοκτήτες ή ως συνιδρυτές.

Η εξέταση της αίτησης που υποβάλλει ο Δήμος δεν υπάγεται στην χρονοβόρα διαδικασία της Απόφασης 376 της κυβέρνησης που συνηθίζεται μέχρι τώρα στα Υποθηκοφυλακεια.

 

Σε περίπτωση που οι αρμόδιοι του Υποθηκοφυλακείου διαπιστώνουν  ελλιπή στοιχεία  στην ΠΚΙΓ που απαιτούνται από τα σημεία 1 και 2  της απόφασης της Κυβερνήσεως αρ. 994, ημερομηνίας 9.12.2015 «Σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης των πράξεων κυριότητας της γης», τότε σε δύο εργάσιμες μέρες από την ημέρα της διαπίστωσης, το Υποθηκοφυλακείο με μια αναφορά επαναφέρει την υπόθεση στο Δήμο. Η αναφορά πρέπει να περιγράφει το γεγονός και να εξηγεί τις ελλείψεις με συννημέντη την ΠΚΙΓ.

Το Υποθηκοφυλακείο επανέρχεται στην εξέταση της υπόθεσης όταν συμπληρωθούν από το Δήμο όλα τα κενά.

Η συμπλήρωση των ατελειών δε γίνεται στη συγκεκριμένη ΠΚΙΓ, αλλά περιγράφονται εκείνες λεπτομερώς

ΙΙ. Για τις ΠΚΙΓ που εκδόθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση με το νόμο 9948 « Σχετικά με την εξέταση της νομικής εγκυρότητας απόκτησης τίτλων ιδοκτησίας επί της γεωργικής γης»

Α) Η ΠΚΙΓ στέλνεται επίσημα για καταχώρηση στο Υποθηκοφυλακείο από το Δήμο

Β) Η ΠΚΙΓ πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία και το συνοδευτικό υλικό που παρέχει η απόφαση της Κυβέρνησης αρ. 253 ημερομηνίας 6.3.2013.

ΙΙΙ. Για τις ΠΚΙΓ που η τοπική αυτοδιοίκηση εξέδωσε προς εφαρμογή του νόμου 57/2012 και 171/2014

-Πρέπει οπωσδήποτε η ΠΚΙΓ να αποστέλεται στο Υποθηκοφυλακείο από το Δήμο

-Πρέπει η ΠΚΙΓ να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζει η Απόφαση της Κυβέρνησης 22, ημερομηνίας 6.3.2013 και 337, ημερομηνίας 22.4.2015 όπου στις παραγράφους 26-28 λέει

Ότι  Δήμαρχος εντός 5 ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας έφεσης στέλνει τις ΠΚΙΓ και τα τοπογραφικά για κάθε χωράφι:

α- στον δικαιούχο ή τον εκπρόσωπο του δικαιούχου με πληρεξούσιο

β- στη Διεύθυνση ΔΠΓ στα Περιφερειακά συμβούλια για την εξακρίβωση της νέας ιδιοκτησίας επί της γεωργικής γης.

γ- στα αντίστοιχα Υποθηκοφυλακεία για να καταχωρηθούν στον Κατάλογο των Ακίνητων περιουσιών.

 Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υπάρχει μόνο φωτοτυπία της ΠΚΙΓ είτε απουσιάζει το Υποθηκοφυλακείο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαπίστωσης απευθύνεται στο Δήμο ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα οποία αν διαθέτουν προτότυπες ΠΚΙΓ να τις στείλουν στο Υποθηκοφυλακείο. Η αίτηση συνοδεύτεαι με με ένα αντίγραφο των εγγράφων που διαθέτει το Υποθηκοφυλακείο

Σε περίπτωση που η πρωτότυπη ΠΚΙΓ βρίσκεται στο Δημαρχείο, τότε εκείνη στέλνεται επίσημα στο Υποθηκοφυλακείο και αν υπάρχουν ατέλεις τις απεικονίζει στην αναφορά.

Το Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να εξετάζει την υπόθεση αφού λάβει επίσημα τα έγγραφα από το Δημαρχείο και αν η ΠΚΙΓ είναι νομικά εντάξει.

ΙΥ. Σε κάθε περίπτωση, όταν είναι αναγκαία η σχεδίαση τοπογραφικών των χωριαφιών ή η διορθωμή τους, το Δημαρχείο με τα δικά του έξοδα, αναθέτει σε δικούς του τοπογράφους τις κατάρτισή τους. Το τοπογραφικό σχέδιο του χωραφιού πρέπει να φέρει την επικύρωση του αντίστοιχου Δημαρχείου.

Υ. Όταν η ιδιοκτησία, τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ η παρούσα οδηγία, δεν απεικονίζεται στον όνομα του δικαιούχου με ΠΚΙΓ, το Υποθηκοφυλακείο συνεχίζει τη διαδικασία καταχώρησης αν υπάρχουν και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει η Απόφαση της Κυβέρνησης 994, ημερομηνίας 09.12.2015 και ακολουθείται η εξής διαδικασία:

-«αίτηση για καταχώρηση», όταν η ιδιοκτησία βρίσκεται σε  κτηματολογική περιοχή όπου έχουν καταχωρηθεί συστηματικά οι ιδιοκτησίες

-«αίτηση για καταχώρηση σε ειδικές περιπτώσεις» όταν η ιδιοκτησία βρίσκεται σε κτηματολογική περιοχή όπου δεν έχει αρχίσει η συστηματική καταχώρηση των ιδιοκτησιών.

Μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Υποθηκοφυλακείου θα υπάρχει συνεργασία, αλλά και της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους ίδιους τους δικαιούχους που θα ενημερώνονται μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Στο Δήμο Φοινίκαίων και Δερόπολης ήδη άρχισε η διαδικασία για τη συγκρότηση γραφείου με τοπογράφους μηχανικούς και εξειδικεύονται οι περιπτώσεις όπου εκκρεμούν επί δεκαετίες η κατοχύρωση των ιδιοκτησιών επί της γεωργικής γης και των οικειών  στα χωριά μας.

Το Κόμμα των Ελλήνων ΜΕΓΚΑ κάνει έκκληση σε όλους τους αιρετούς των χωριών και των Δήμων, αυτο το νομικό περιθώριο που παρέχει η απόφαση της Κυβέρνησης αρ.  994 ημερομηνίας 09.12.2015 να εκμεταλλευτεί σοβαρά για να καταλαγιάσει η πολύχρονη αβεβαιότητα των συμπατριωτών μας για την κυριότητα της γης και όλων των ιδιοκτησιών μας στην ιδιαίτερη Πατρίδα. Στα πλαίσια αυτά, οι αρμόδιοι της τοπικής αυτοδιοίκησης να μην εγκαταλείψουν σε καμία περίπτωση την προσπάθειά τους για την διαπίστωση και την καταγγελία του έντονου φαινομένους της υφαρπαγής της γης μας από πλαστούς ιδιοκτήτες, προσπάθεια η οποία πρέπει να έχει τη στήριξη και όλων των πολιτικών παραγόντων και φορέων στο χώρο.Η ΓΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΕΜΜ-ΜΕΓΚΑ

Άγιοι Σαράντα 10.03.2016

mega-eemm.com

nulled script