Η Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. «ΟΜΟΝΟΙΑ» ίδρυσε το δικό της εκδοτικό οίκο


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.
Η Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. «ΟΜΟΝΟΙΑ» ίδρυσε το δικό της εκδοτικό οίκο

Η Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. «ΟΜΟΝΟΙΑ» ίδρυσε το δικό της εκδοτικό οίκο, με στόχο την ανάδειξη ιστορικών, πολιτιστικών και άλλων αξιών του τόπου μας. Ο φορέας αυτός θα έχει κύριο στόχο την έκδοση νέων βιβλίων, την επανέκδοση παλαιότερων ιστορικών συγγραμμάτων αλλά και τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με όλη την βιβλιογραφία που αφορά τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.

Είναι μία προσπάθεια που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γενικού Προέδρου πριν από δύο μήνες και εξέδωσε ήδη το πρώτο βιβλίο με τίτλο «Ο αγροφύλακας που έγινε θρύλος».Πρόκειται για μία ιστορική νουβέλα του συγγραφέα Βαγγέλη Παπαχρήστου.

Ο Εκδοτικός Οίκος της Ομόνοιας, έτυχε θερμής αποδοχής σε κάποιους συγγραφείς που επικοινωνήσαμε ήδη για την συγκρότηση της Επιτροπής Εργασίας και Αξιολόγησης.

Αυτή η ανακοίνωση δεν έχει στόχο μόνο τη γνωστοποίηση αλλά και την συλλογή πολύτιμων παρατηρήσεων και προτάσεων από τους αποδέκτες. Για όποια απορία, παρατήρηση ή πρόταση βελτίωσης, απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση omonoia-deeem.org/contact-us .

Εκφράζουμε την πεποίθηση πως η προσπάθεια αυτή που έχει μόνο στόχο την καλλιέργεια της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας θα στηριχθεί απ’ όλους τους φορείς και τα πρόσωπα της Βορειοηπειρωτικής κοινότητας και όχι μόνο.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

Άγιοι Σαράντα 04/04/2016

nulled script