Στρατιωτική υποχρέωση όσων αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια με οποιοδήποτε τρόπο


Στρατιωτική υποχρέωση όσων αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια με οποιοδήποτε τρόπο

α) Όλοι οι άνδρες από 19 έως 45 χρονών έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν.
Το που θα υπηρετήσουν και σε ποιο σώμα (στρατό, ναυτικό, αεροπορία) είναι σχεδόν τυχαίο

β) Δεν υπάρχει πλέον καμιά ειδική μεταχείριση για τους βορειοηπειρώτες.

γ) Πόσο καιρό θα υπηρετήσω;

1. Όσοι είναι από 19 έως 35 χρονών υπηρετούν πλήρη θητεία 12 μήνες.

2. Όσοι είναι από 35 και πάνω και αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια υπηρετούν 6μηνη μειωμένη θητεία εφόσον το ζητήσουν.

3. Όσοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό και έζησαν εκεί μέχρι τα 11 χρόνια θεωρούντε μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
Ι. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού χάνετε αν μείνει πάνω από 6 μήνες τον χρόνο στην Ελλάδα
ΙΙ. Για όσο καιρό έχει κάποιος την ιδιότητα αυτή μπορεί να πάρει αναβολή.
ΙΙΙ. Αν θέλει να υπηρετήσει υπηρετεί 6 μήνες και αν θέλει μπορεί να είναι σε 3 διαφορετικά δίμηνα όποτε ο ίδιος επιλέξει. Οι χρήστες με την άδεια διαχείριση σχολίων θα μπορούν να παρακάμψουν αυτή τη ρύθμιση.

Επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης (Ο.Σ.Ε.Β " Ο Άγιος Κοσμάς")


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών «ο Άγιος Κοσμάς» σε συνεργασία με την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «Νόστος» υλοποιεί το Πρόγραμμα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Σ.Υ.Υ κατά της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στον νομό Αττικής» .
Από την υλοποίηση θα ωφεληθούν 250 άνεργοι ηλικίας 18-65 ετών.
Στόχος του προγράμματος είναι :
1. Η προώθηση των παραπάνω ατόμων στην αγορά εργασίας
2. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινωνικού συνόλου ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη στην αγορά εργασίας και η κοινωνική ενσωμάτωση.
3. Η επαγγελματική κατάρτιση μέσω επιδοτούμενων σεμιναρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ευπόλιδος 14, Αθήνα , 210-3310358

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κατά της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, στο νομό Αττικής Οι χρήστες με την άδεια διαχείριση σχολίων θα μπορούν να παρακάμψουν αυτή τη ρύθμιση.

Πολιτογράφηση ομογενών από την Αλβανία


Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Α.Π.Φ 22/6/ΑΣ 364 δις

Προς: Βουλή των Ελλήνων
Κοιν: Βουλευτή κ. Μ. Παντούλα
Αθήνα 5 Μαρτίου 2007

Θέμα: « Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1521 από 08.02.2007 Αναφορά του Βουλευτή κ. Μιχαήλ Παντούλα».

Πολιτογράφηση ομογενών από την Αλβανία.

Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, στην προκειμένη περίπτωση Αλβανικά, γίνονται δεκτά από τις Ελληνικές Διοικητικές Αρχές, στις οποίες υποβάλλονται, εφ’ όσον η γνησιότητά τους έχει βεβαιωθεί σύμφωνα με την προξενική διαδικασία θεώρησης.
Δεν εφαρμόζονται εδώ τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης ( 1961), δηλαδή η επίθεση επί του εγγράφου της επισημείωσης ( Apostille ) από την εξουσιοδοτημένη Αλβανική Αρχή, αφού η χώρα μας έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για την προσχώρηση της Αλβανίας στην εν λόγω Σύμβαση.
Συνεπώς, η μόνη δυνατότητα που αναγνωρίζεται στον κομιστή του εγγράφου, είναι αυτή της θεώρησης από την Ελληνική Προξενική Αρχή, για κάθε δημόσιο έγγραφο του, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να παράξει έννομα αποτελέσματα στο ελληνικό έδαφος. Οι χρήστες με την άδεια διαχείριση σχολίων θα μπορούν να παρακάμψουν αυτή τη ρύθμιση.

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ιθαγένειας, Σταδίου 31 Αθήνα, Τηλ: 210-3249314, 3249465

 ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Τι είναι

 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ είναι ο νομικός δεσμός ενός ατόμου με ένα κράτος. Αν ο δεσμός αυτός υπάρχει, λέμε ότι το άτομο αυτό είναι πολίτης του συγκεκριμένου κράτους. Οι χρήστες με την άδεια διαχείριση σχολίων θα μπορούν να παρακάμψουν αυτή τη ρύθμιση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ «Νε. Β»

Όποιος επιθυμεί να γίνει αιμοδότης ανά την Ελλάδα μπορεί να το κάνει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας αρκεί να ενημερώνει πως πρόκειται για συνεισφορά στην Τράπεζα Αίματος της «Νεολαίας Βορειοηπειρωτών» στο Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς". Επίσης οποιοσδήποτε χρειαστεί αίμα μπορεί να απευθυνθεί στο τηλ.: 697 7189998